Efektivní řešení firemních krizí od lídra v oboru

Společnost Revital Business s.r.o. zajistí efektivní a na míru připravené řešení, které Vás legálně zbaví starostí a odpovědnosti spojené s řízením problematické firmy. 

Máme vše, co je nezbytné k tomu, abychom Vám pomohli úspěšně zvládnout i tu nejsložitější firemní krizi či problematickou situaci v podnikání:

 • jedinečné 20 leté zkušenosti v oblasti krizového managementu, akvizice a prodeje firem v krizi, likvidace problémových společností
 • tým odborníků s vysokoškolským vzděláním, dlouholetou praxí a různými specializacemi
 • hlubokou znalost problematiky
 • odborné kompetence
 • široký arzenál opatření, metod a postupů
 • potřebné nástroje a příslušné know-how 

Postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou a dokážeme vyřešit téměř jakoukoli krizovou situaci spojenou s legitimním ukončením Vašeho angažmá ve společnosti.

Legálně a bez zbytečných rizik

Jsme jiní než ostatní. Na rozdíl od kontroverzních praktik hojně používaných na tuzemském trhu Vaši zadluženou firmu nebude kupovat žádný pochybný subjekt typu „bílý kůň“, bezdomovec či „byznysmen“, který již vlastní desítky nefunkčních firem.

V současné době, kdy policie, soudy a další státní instituce začaly aktivně bojovat s převody firem na „bílé koně“, je to již zbytečně riskantní postup, který Vám může způsobit konflikt se zákonem.

Umíme vyřešit Vaše problémy v podnikání legálním způsobem. S potřebným výsledkem, ale bez zbytečných rizik pro Vás.

Stovky spokojených klientů

Za léta naší praxe ve velmi specifickém oboru akvizice firem v krizi a prodeje zadlužených firem jsme dosáhli přesvědčivých výsledků — ani jedna zneplatněná transakce a stovky spokojených klientů, kterým jsme pomohli úspěšně vyřešit jejich krizové situace.

 • Odkoupíme Vaši zadluženou firmu během pouhých 7 dnů

  Vaši zadluženou firmu, či společnost v potížích, odkoupí firma Revital Business s.r.o., která se specializuje na krizové řízení, nebo  její dceřiná společnost.

  Prodej zadlužené firmy společnosti Revital Business je nejspolehlivějším a naprosto legálním řešením. Vylučuje zneplatnění transakce třetími subjekty a umožní Vám nejen ukončit angažmá v zadlužené firme ale i zachovat si dobrou pověst z těchto důvodů:

  • je plně v souladu se ZOK, který ukládá statutárnímu orgánu učinit „vše potřebné a rozumně předpokladatelné“ za účelem odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace.
  • odpovídá povinnostem statutárních orgánů a společníků jednat s nezbytnou loajalitou vůči „své“ společnosti.
  • Vaše firma nebude prodána pochybnému subjektu, ale firmě Revital Business, která se specializuje na řešení firemních krizí, má historii a reference. (více na www.revital-business.cz).
  • prodej firmy v krizi specializovanému investorovi, který vstupuje do společnosti jako „zachránce“, je zcela běžným, solidním a legitimním postupem řešení firemní krizi.
  • po uskutečnění odkupu a převzetí firmy se postaráme o společnost s péčí řádného hospodáře.

  Tento postup minimalizuje riziko osobní majetkové odpovědnosti bývalých statutárních orgánů a přenáší veškerou agendu a povinnosti na společnost Revital Business s.r.o.

  Cena za odkup firmy v krizovém stavu se odvíjí od její celkové kondice a možného potenciálu.

  Transakci můžeme uskutečnit do 7 dnů

  Pomůžeme Vám legálně ukončit angažmá v zadlužené firme, překonat hrozbu insolvence, minimalizovat rizika dopadajících na statutární orgány společnosti, revitalizovat, restrukturalizovat společnost nebo ji prodat serióznímu investorovi.

  Chci prodat firmu

  Odkoupíme Vaši zadluženou firmu během pouhých 7 dnů

  Cena odkupu dle kondice firmy
 • Prodáme Vaši zadluženou firmu do 1 měsíce

  Cílem naší strategie je zajistit transparentnost a právní čistotu transakce prodeje zadlužené firmy.

  Proto nezprostředkováváme převod zadlužených firem na pochybné a nedůvěryhodné subjekty. Spolupracujeme výhradně se seriózními a spolehlivými investory, kteří koupí Vaši společnost za účelem dalšího rozvoje svého podnikání.

  Disponujeme portfoliem akvizičních poptávek od individuálních i korporátních investorů z ČR, EU a z mimounijních zemí. 

  Mezi naše zákazníky patří také soukromí investoři, kteří mají zájem o akvizice do menších zadlužených firem.

  K efektivnímu prodeji českých firem výrazně přispívá i náš jedinečný marketingový nástroj — mezinárodní specializovaný katalog akvizičních nabídek www.cz-firmy.com. Žádný z konkurenčních subjektů v tomto segmentu podnikání nemá vlastní katalog a nevyhledává potenciální kupce prostřednictvím inzerátů a teaserů.  

  Našim klientům poskytujeme komplexní nabídku služeb: od předběžných konzultací, analýzy právní a ekonomické situace, zpracování strategie transakce, až po nalezení investora, vypořádání transakce a převzetí společnosti kupujícím.

  Do jednoho měsíce zajistíme prodej obchodního podílu ve Vaší společnosti novému vlastníkovi, obnovu složení statutárních orgánů, předání kompletní dokumentace, závazků, majetků, účetních dokladů a všech nástrojů řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky.

  Nabídnout firmu k prodeji

  Prodáme Vaši zadluženou firmu do 1 měsíce

  Cena služby od 37 000 Kč
 • Zajistíme likvidaci Vaši problémové nebo zadlužené firmy

  Pokud plánujete zlikvidovat společnost, která se nachází v problémové nebo krizové situaci, má soudní spory, exekuce, závazky, či se nachází ve stavu druhotné platební neschopnosti — svěřte tento složitý proces profesionálům.

  Naše služby při likvidaci firem jsou účinným nástrojem, jak legálně ukončit existenci Vaší problematické společnosti.

  Zvolte krátkou a legální cestu

  Na základě smlouvy, jejímž předmětem je odkup společnosti za účelem její další likvidace, Vaši společnost v potížích či zadluženou společnost převezme firma Revital Business s.r.o. nebo její dceřiná společnost.

  Ve formě notářského zápisu uskutečníme transakci, v jejímž rámci zajistíme:

  • prodej obchodního podílu ve Vaší společnosti firmě Revital Business s.r.o., či její dceřiné společnosti
  • obnovu složení statutárních orgánů
  • vyhlášení likvidace společnosti
  • jmenování likvidátora, kterým bude naše specializovaná dceřiná společnost nebo zkušený likvidátor s vysokoškolským vzděláním v příslušné oblasti

  Na základě protokolu převezmeme od bývalého statutárního orgánu kompletní dokumentaci, závazky, majetek, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky.

  Likvidaci vaší firmy provedeme plně v souladu se zákonem až do výmazu společnosti z OR.

  Ukončete činnost své problematické firmy řádně a včas!

  Chci zlikvidovat firmu

   

  Zajistíme likvidaci Vaši problémové nebo zadlužené firmy

  Cena služby od 36 000 Kč

NAŠE PŘEDNOSTI

20 let zkušeností

Na základě našich zkušeností, kompetencí a know-how jsme schopni legitimním způsobem vyřešit téměř jakoukoli krizovou situaci ve Vaší společnosti.

Za léta naší praxe v oboru akvizic společností v krizi a prodeje zadlužených společností jsme dosáhli mimořádných výsledků, kdy neevidujeme žádnou zneplatněnou transakci. Naopak se můžeme pyšnit stovkami spokojených klientů, kterým jsme pomohli úspěšně vyřešit jejich krizové situace.

Legálnost transakcí a postupů

Při spolupráci s námi se nemusíte obávat žádných právních problémů týkajících se realizovaného prodeje firmy.

Pomůžeme minimalizovat rizika dopadající na statutární orgány zadlužené společnosti, eliminujeme existující nedostatky a slabiny v administrativě společnosti a uděláme vše pro to, abychom v post-transakčním období zajistit další činnost prodané společnosti v souladu s právními předpisy.

Naše zásady: legálnost postupu a transakcí, diskrétnost, loajalita vůči klientovi.

Specializujeme se na řešení firemních krizí

Naší specializací je odkup společností v potížích, krizové řízení a management, revitalizace a restrukturalizace podniků, okamžitá pomoc firmám v existenční krizi s využitím osvědčeného širokého arzenálu opatření, metod, postupu a vlastního know-how.

Prodej zadlužené firmy specializované společnosti Revital Business, která vstupuje do řízení podniku jako zachránce, je zcela běžným, solidním a legitimním postupem řešení krizové situace, která má pro firmu existenční charakter.

Reálné reference

Naše společnost disponuje reálnými referencemi, seriózními investory a profesionálními marketingovými instrumenty.

S našimi referencemi v oblasti fúzí a akvizic se můžete seznámit v našem katalogu: www.cz-firmy.com.

Naše reference v segmentu revitalizace a restrukturalizace firem v krizi naleznete na našich specializovaných webových stránkách: www.revital-business.cz.

Velké portfolio investorů

Vzhledem k našemu portfoliu investorů lze zaručit rychlý prodej Vaší společnosti.

Za léta naší činnosti jsme zformovali široké portfolio skládající se z velkých i menších soukromých investorů z domácího i zahraničního trhu, kteří jsou zainteresovaní v akvizicích českých firem.

Díky našemu portfoliu investorů, můžeme najít kupce pro Vaši zadluženou firmu ve velmi krátké době. Často i v průběhu několika dní.

Jedinečný marketing

Velmi účinným nástrojem pro prodej českých firem je náš vlastní specializovaný katalog www.cz-firmy.com.

Díky našim účinným marketingovým nástrojům, popularitě a portfoliu investorů, které jsme si za léta existence vybudovali, má zveřejnění inzerátů o prodeji českých společností vždy téměř okamžitý ohlas u potenciálních investorů. Tato skutečnost nám umožňuje rychle najít vhodného investora a zkrátit dobu akviziční transakce.

V našem katalogu můžete vidět aktuální nabídky prodeje jak ziskových, tak i ztrátových a zadlužených firem, jakož i některé společnosti, které jsme již prodali.

Většina společností se prodává anonymně, jelikož důsledně respektujeme diskrétnost našich klientů ve všech fázích prodeje.

Garantujeme Vám

 1. POSTUP V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

  Při prodeji společnosti postupujeme vždy v souladu s právními předpisy. Z tohoto důvodu nehrozí zneplatnění transakce třetími subjekty.

 2. ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH SITUACÍ

  Naše 20letá praxe v oboru odkupu firem v potížích, krizového řízení, revitalizací a restrukturalizací firem v krizí a také fúzí a akvizic, Vám pomůže úspěšně řešit i ty nejsložitější krizové situace.

 3. PORTFOLIO SOLIDNÍCH INVESTORŮ

  Pracujeme se seriózními investory, kteří koupí Vaši firmu s cílem dalšího rozvoje svého podnikání. Vaši společnost nebude kupovat „bílý kůň“, bezdomovec ani český „podnikatel“, který již vlastní desítky českých společností.

 4. DISKRETNOST

  Ve všech fázích prodeje firmy i v následném post-transakčním období Vám garantujeme plnou diskrétnost a nešíření informací.

 5. RYCHLÝ PRODEJ

  Disponujeme dostatečným množstvím akvizičních poptávek a jsme tak schopni zajistit prodej Vaší společnosti ve velmi krátké lhůtě.

 6. KOMPLEXNÍ SERVIS

  Poskytneme Vám rozsáhlý komplex služeb, a to od předběžných konzultací, analýzy právní a ekonomické situace, až po vypořádání transakce a převzetí společnosti kupujícím.

 7. PLATBA AŽ PO USKUTEČNĚNÍ TRANSAKCE

  Platba za naše služby se provádí na základě vystavené faktury až po úplném ukončení celé transakce. Výjimkou je záloha ve výši 10 % z ceny služeb, která je splatná ke dni podpisu smlouvy.

MÁTE DOTAZY?
ZDE NAJDETE NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI

Na internetu lze najít mnoho levnějších nabídek, které začínají od 15 000 Kč. Jak vybrat správnou firmu, která vyřeší naši krizovou situaci, aniž bychom riskovali právní problémy?
Jaká rizika hrozí bývalým statutárním orgánům a společníkům firmy, pokud je do funkce jednatele zadlužené společnosti jmenován „bílý kůň“?
Je prodej, odkup a obchodování se zadluženými společnostmi legitimní?
Jak probíhá prodej a převzetí společnosti po právní stránce?
Na internetu lze najít mnoho levnějších nabídek, které začínají od 15 000 Kč. Jak vybrat správnou firmu, která vyřeší naši krizovou situaci, aniž bychom riskovali právní problémy?

Pokud budete nevybíravě využívat služeb pochybných subjektů v tomto segmentu trhu, můžete se velmi snadno dostat do větších problémů.

Mnoho subjektů, které nabízejí své služby řešení firemní krize, pracuje na černo: nepodepisují s klienty žádné smlouvy, nevystavují faktury a peníze dostávají na ruku před notářským zápisem. Takoví zprostředkovatelé nenabízejí nic jiného než převod firmy na „bílého koně“. Klientům slibují vyřešení všech problémů, dostanou peníze a potom „po nás ať přijde potopa“.

Jakými následky může skončit spolupráce s takovými subjekty?

I když existuje možnost, že prodej firmy na „bílého koně“ proběhne hladce, je třeba brát v úvahu, že v současné době policie ČR, soudy a advokáty, kteří hájí zájmy věřitelů, čím dál intenzivněji a úspěšně řeší problém převodu zadlužených firem na „bílé koně“ . Stačí, aby nějaký naštvaný věřitel podal trestní oznámení, a celá konstrukce s prodejem zadlužené firmy na „bílého koně“ se může zhroutit. Jak vysvětlíte prodej své firmy bezdomovci s několika exekucemi? Jak prokážete, že nešlo o účelovou transakci s úmyslem nezaplatit závazky firmy věřitelům? (Více o tom v odpovědi na otázku: „Jaká rizika hrozí bývalým statutárním orgánům a společníkům firmy, pokud je do funkce jednatele zadlužené společnosti jmenován „bílý kůň“?)

Pro vás tak existuje značné riziko, že se nakonec dostanete do vážných právních problémů.

Naše rada, jak se vyhnout možným komplikacím a rizikům: pečlivě a promyšleně si vyberte firmu, která je uvedena v obchodním rejstříku, má zkušenosti a kompetentní seriózní management, pracuje legálně a nabízí služby, které nejsou v rozporu se zákonem. Takových firem je v tomto segmentu trhu málo, ale existují.

Jaká rizika hrozí bývalým statutárním orgánům a společníkům firmy, pokud je do funkce jednatele zadlužené společnosti jmenován „bílý kůň“?

Ve skutečnosti je poměrně snadné identifikovat „bílého koně“. Obvykle se jedná o fyzickou osobu, která má trvalé bydliště na magistrátu nebo obecním úřadě, vystupuje v desítkách nebo dokonce stovkách firem jako jednatel a majitel a má mnoho dluhů a exekucí. Většinu těchto informací o konkrétní osobě lze snadno najít na internetu, např. v obchodním rejstříku.

V posledních letech se problémem „bílých koní“ začala Policie ČR zabývat poměrně systematicky. V článku Bezdomovci v čele firem: za invazi bílých koní mohou vládní opatřenízveřejněném na stránkách týdeníku EURO.cz se v jednom odstavci píše: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu nicméně tvrdí, že případů nepřibývá, a navíc si pochvalují jejich objasněnost. Drtivá většina kauz, které se vyšetřovat začnou, skončí podle jejich slov obžalobou ze strany státního zástupce a viníci se dostanou před soud.“

Do řešení tohoto problému se aktivně zapojily i soudy. Stačí si přečíst judikáty (rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí) na portálu judikaty.info.

Verdikty soudů se pohybují od zneplatnění převodu podílu ve společnosti na „bílého koně“ až po trest odnětí svobody.

Do této problematiky se stále více zapojují i advokátní kanceláře, které chrání zájmy věřitelů. Například advokátní kancelář ARZINGER & PARTNERS na svých webových stránkách píše:

Tuzemský právní řád poskytuje prostředky, jak nekalé jednání společníků či členů statutárních orgánů společností postihnout.

Tyto případy mají vždy dvě roviny. Trestněprávní a občanskoprávní, přičemž oběma cestami se mohou věřitelé domoci alespoň částečné náhrady za své pohledávky. Domáhat se náhrady škody v trestním řízení je z pohledu věřitele levnější a procesně jednodušší, neposkytuje však vždy náhradu pohledávek věřitele ve výši 100%. Kombinace obou zmíněných rovin je jedinou účinnou cestou k úspěchu z pohledu věřitele. Každý případ je však jiný, postup je proto potřeba volit individuálně v návaznosti na konkrétní okolnosti dané věci.

Je dokonce možné docílit i toho, že původní společník bude v důsledku rozhodnutí soudu navrácen na svoji pozici ve společnosti. V takovém případě by musel původní společník osobně čelit věřitelům a nesl by také odpovědnost za porušení svých povinností vůči zadlužené společnosti.“

Rizika jsou tedy evidentní.

Může se samozřejmě stát, že převod firmy na „bílého koně“ proběhne bez komplikací a nevyvolá žádnou reakci věřitelů a státních orgánů, ale také může pro bývalé statutární orgány a společníky „prodané“ firmy skončit zcela katastrofálně.

Je prodej, odkup a obchodování se zadluženými společnostmi legitimní?

Prodej zadlužené společnosti, jakož i její koupě, patří ke zcela legitimním transakcím v celém světě i na českém trhu. Díky informacím ve sdělovacích prostředcích jsou všeobecně známy někteří transakcí spojených s odkupem velkých zadlužených firem.

Například:

Zadlužené firmy s velkými problémy skupuje finančník Pavel Krúpa (viz. „Miliardář Krúpa: Nevybírám si jen firmy na hraně bankrotu“). Prakticky všechny své podniky, které tvoří holding Czechoslovak Group koupil miliardář Jaroslav Strnad ve fázi jejich zadluženosti a ztrátovosti. Po procesu revitalizace se z nich staly prosperující firmy.

Popularita obchodů se zadluženými firmami se dá lehce objasnit — prodávající se zbavují problémů ve fázi, kdy už nezvládají firemní krizi, a kupující kupuje takovou firmu velmi levně. Často za symbolickou 1 Kč.

Jak probíhá prodej a převzetí společnosti po právní stránce?

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od bývalého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čem se sestavuje předávací protokol.

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

 • Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
 • Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
 • Mimořádná účetní uzávěrka
 • Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
 • Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
 • Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení

Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny — zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

×